adilirshadoglu.blogcu.com

Mayıs 2016 2 İçerik

DƏRDLİYƏM VƏTƏN ! QOYMUR DİNCƏLMƏYƏ BU YARA MƏNİ...

KİM SEVMƏSƏ ÖZ YURDUNU BU DÜNYADAN NAÇAR GEDƏR...

2015 12 İçerik

2014 8 İçerik

2013 37 İçerik