Как Агдам изменился после захвата армянами

2015-01-30 04:31:00

RUS VƏ ERMƏNİ İŞĞALINDAN SONRA QARABAĞın - AĞDAMın VƏZİYYƏTİ 

7
0
0
Yorum Yaz